Privacy:
De gegevens gebruiken we uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking houdt direct verband met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om boekhoudkundige, verzending en overige administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed van wettelijke verplichting.

Woocommerce:

De webwinkel is ontwikkeld met de software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons ondersteuning (technisch) te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommere maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Woocommerce houdt rekeing met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Mollie

Voor de afhandeling van de betalingen bij onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.